Најопасните патишта во светот

Кога ќе ги видите фотографиите кои следуваат, за некои од нив и ќе се зачудите како и зошто воопшто се нарекуваат автопати.