Постои едно нешто без кое не можете да имате секс. Тоа не е нешто кое го купувате или нешто кое го земате. Всушност постои само еден начин да го добиете – тоа мора да ви биде дадено. Слободно. Станува збор за согласноста.

Во ова видео можеме да видиме голем број познати ѕвезди кои зборуваат за важноста на согласноста за сексуалниот однос. Без неа, нема секс, само силување. Ова моќно видео треба го гледа секој студент, па и возрасен со цел да се направи барем мала разлика во светот…