Реални ситуации во кои би рекле „WTF“?

Во секојдневниот живот, често можеме да се најдеме во необични, па дури и опасни ситуации, во кои не би можеле да речеме ништо друго освен „WTF“?. Следниве 11 креативни илустрации претставуваат токму такви ситуации.
Датум: 21 Nov 2010
, Автор: