Според најновите студии, во овие 9 држави постои можност религијата целосно да изумре

Резултатите покажуваат дека религијата целосно ќе исчезне во следниве држави.

Филм: Интерстелар (Interstellar)

Човештвото е родено на планетата Земја, но не мора да изумре на неа...

Портрети на култури во изумирање

Малку поинакви култури на кои им се заканува целосно исчезнување...