Завет (The Vow)

Филм за моментите кои можат засекогаш да го променат текот на животот...