Повеќе профили на Фејсбук со една (џ)имејл адреса

Сакате да отворите повеќе од еден профил на Фејсбук служејќи се со истата имејл адреса? - Прашањето е „зошто?“. Сериозно, имате повеќе од еден идентитет? Како и да е, сè што ви треба за овој трик е една активна адреса на џимејл.
Датум: 06 Dec 2010
, Автор: