Кога би можеле да направите што било, што би направиле?

Кога би можеле да сторите што било, што би сториле? Дали го правите тоа? Зошто не?
Датум: 26 Feb 2014
, Автор: