Дали мобилните телефони ни го „пржат“ мозокот?

Како да ја намалите штетноста од радијацијата која ја шират мобилните телефони, врз вашето здравје?