Филм: Убивајќи ги нежно (Killing Them Softly)

Америка не е држава. Таа е само бизнис.