Технологија за стари луѓе

Овие неколку апликации би можеле многу да им помогнат на оние кои веќе зачекориле во третото доба од животот.