Филм: Транс (Trance)

Што сакате да запомните, а што сакате да заборавите?