Филм: 47 Ронин (47 Ronin)

Чест и одбрана на честа во феудална Јапонија

Самурајски ножеви за вашата модерна кујна

Овој креативен сет ножеви, кои изгледаат како традиционални јапонски мечеви кои ги користеле нивните храбри и почитувани самураи, се одличен додаток за вашата кујна.