Модели на приврзување кај возрасните

Дознајте кој е вашиот начин на приврзување кон партнерот...

Кажете му „да“ на сегашниот миг

Кажете му „да“ на сегашниот миг и ослободете се од стресот што го носи јазот помеѓу она што од нас го бараат околностите во кои живееме и она што го налага човечката природа.