7 вистини за посвојувањето кои треба да ги знаат сите оние кои сакаат да посвојат дете

Иако посвојувањето е добро прифатено во нашата држава, сепак постојат многу теми на кои не се разговара доволно.

Посвојувањето куче во неговите последни часови можеби беше најдобрата одлука во мојот живот…

Емотивна приказна за спасувањето на едно куче кое чекало да биде успиено...