Машина за пишување како перкусија во Виенски оркестар

Ова е уште еден доказ дека машината за пишување е одличен начин да се искаже уметничкиот и креативниот нагон кој извира од луѓето.