Оксиморон… или само морон

Сегашното минато ич не го бидува. Не е ни добар оксиморон. А ако мислите да го вклучите минатото во сегашноста, може да завршите пак со истиот морон...
Датум: 27 Oct 2013
, Автор: