Места каде што некогаш владееле пиратите

Кои се местата каде што пиратите најчесто оперирале во минатото?