Визуелно претставување на невротичните нарушувања

Фотографот Џон Вилијам Киди во минатото имал проблеми со наксиозноста и други невротични нарушувања, но денес од тоа црпи инспирација во својата уметничка дејност.