Метаморфоза на женско лице во пеперутка

Во фотосеријата „Camouflage“ од фотографот Карстен Вите, колоритни крилца од пеперутки се проектирани на убавите лица на прекрасните моделки...