Небесен град на иднината во форма на лотосов цвет

Оаза над супер развиен и загаден град каде што секој ќе може да побегне од секојдневната бучава, стресот и нечистотијата...