Најпознатите дијаманти низ историјата

Дијамантите, како неуништливи скапоцени камења, претставувале мета за многу владетели и за нив се воделе едни од најкрвавите битки низ историјата...