Келтски хороскоп

Келтската религија е заснована на верување во природни и натприродни сили, кои во форма на духови населувале одредено дрво. Тие верувале дека поради тоа дрвото има сила и моќ од Сонцето.
Датум: 08 апр 2012
, Автор: