Поттикнете го развојот на вашето дете во првата година од неговиот живот

Во текот на овој период, мозокот на децата се развива со неверојатна брзина, а во таквиот развој додатно помага и опкружувањето во кое детето се наоѓа.