Дланките и нивната моќ на исцелување

Дали сте знаеле дека вашите дланки содржат вродена моќ на исцелување која се користела со векови?

Индиски хороскоп

Индискиот хороскоп се смета дека е повеќе точен од западниот, затоа што точката на прецесија се поместува наназад за околу 23 степени, со што се менува подзнакот и владеењето на планетите.
Датум: 20 мај 2012