Монголија – заборавен и изолиран рај

Монголските пејзажи изгледаат како таму никогаш да не живееле луѓе.

10 екстремни пустелии

Некои точки на Земјата се толку пусти и изолирани, што прашање е дали воопшто човек треба да размислува да отпатува до нив…