Национални знамиња од зборови

Кога рускиот уметник Кирил Зајтсев ги визуелизира најчестите стереотипи за една држава, го добива нејзиното национално знаме. На пример, кога ќе ги спои зборовите „коли“, „порно“ и „пиво“ го креира знамето на Германија.
Датум: 03 ное 2012
, Автор: