Агонијата низ која поминуваат оние кои оставаат некого – 4 фази на раскинувањето

Тоа е моментот кога го кршиш срцето на оној спроти тебе, но исто така го кршиш и своето...

Филм: Гравитација (Gravity)

Филм за способноста за преживување на човекот...